Styret

Dette er en presentasjon av styret i Notodden Filatelist klubben.

Verv
Navn
E-post
Styreleder
Morten Røraas
moro1968@live.no
Nestleder Egil Simones
Kasserer Reidar Bøe
Sekretær Paul Isaksen
Ungdomsleder Egil Simones