Styret

Dette er en presentasjon av styret i Notodden Filatelist klubben.

Verv
Navn
Telefon
E-post
Styreleder
Egil Simones
94182094 TBD
Nestleder Lasse Koslung 41631805

Kasserer Reidar Bøe 91505750
Sekretær Paul Isaksen 91132494
Ungdomsleder Egil Simones 94182094