Februar auksjon 16.02.2017

Husk årepinnesalg med gode premier! Lykke til

Bud auksjon: moro1968@live.no

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
1 NK1.4Skill.blå.med riststempel.gode marger og fin farge.ok+ av norge nr1 800,- 150,-
2 Nk7. 3sk.lillagrå. Pent st. god tg. Uvanlig utbud, pent merke!! 150,- 30,-
3 Nk5, 8sk, brunkarmin. st. Fin farge. Venstre sentrert merke 450,- 85,-
4 Nk6 2sk. Oransjegul, st. Christiana. Farge god, tg god. Sentrert høyre. 1 575,- 390,-
5 Nk10, 24skill brun. Ikke to-ring stempel! meget bra merke. 950,- 220,-
6 4 merker med overtrykk 48,88,92,176 En (xx)rest stemplet. ? 50,-
7 Polmerker 130-136(xx) pene! Se! Ingen anmerkninger, tg/farge 1300,- 235,-
8 Dagens merke. Se! NK149(XX) Med attest Uvanlig utbud. Skanfil 1500,- 2900,- 990,-
9 Nk181-182 Nordkapp ust/ st.SE! 400,- 65,-
10 Nk183(XX)(X)pent merke, uvanlig 800,- 165,-
11 Norge Postfrisk(xx) nk260 Universitet +Radium st. Oslo nk184 Høy 145,-
12 3 Quisling 1st.2ust.nk300-301-306 Høy 60,-
13 Norske frimerkehefter pålydende 60. Verdi ca4gangen. Høy 100,-
14 Lykkebrevet Talong – nedre del NK250,- 50,-
15 4 frimerkebunter a 50merker. Muligheter for 1lux pr. bunt. Mulig! NK245,- 40,-
16 Album FDC Færøyene Høy ? 80,-
17 Roteske klipp + løse frimerker, mest Tyskland Høy ? 30,-
18 Norge, mange klipp Høy ? 50,-
19 Norge Samlersett + Hefter + Brev + Diverse annet Høy ? 40,-
20 Album Brev FDC Danmark + Åland + Sverige
+ Island + Færøyene + Grønland + Finland
Høy ? 60,-
21 Norge Samler Sett + Mapper Høy? 80,-
22 Album FDC Norge 1970 - 1979 Høy ? 60,-
23 Album Norge FDC + Brev Høy ? 70,-
24 Utvalgshefte Brev Div. Land Verdi ? 50,-
25 Pose Norge Frimerker Verdi ? 50,-
26 Pose Norge Frimerker Verdi ? 50,-
27 Norge Minnekort/Minneblokker Høy ? 90,-
28 Norge Gamle Brev Høy ? 40,-
29 Pose Norge Frimerker Mye Posthorn Verdi ? 50,-
30 Norge Album Kort + Brev Verdi ? 40,-
31 Finland 1987 Årsett Verdi ? 50,-
32 Finland 1986 Årsett Verdi ? 50,-
33 Færøyene 1997 Årsett Verdi ? 50,-
34 Færøyene 1986 Årsett Verdi ? 50,-
35 Til Reidars spesialsamling Enorm 20,-
36 15 Særstempler Lav 20,-
37 Myntsett 1997 225,- 50,-
38 Myntsett 1998 200,- 50,-
39 Utland, mest Afrika mye merker Postfr/Stemp/Hengslet Verdi ? 150,-
40 Utland FDC + Brev Verdi ? 40,-
41 Utland Plansjer Frimerker + Brev +Ark Verdi ? 50,-
42 Tyske Riket 1937 Miniark ca.200,-kr 30,-
43 2 Album Div. Land stemplet/postfrisk Verdi ? 40,-
44 Album Første Euro mynt + frimerke Verdi ? 100,-
45 Samlermappe siste mynter før Euro Verdi ? 30,-
46 Norge 5 sedler + Sverige 1 seddel Verdi ? 80,-
47 Norge Pose Div. Mynter Høy ? 50,-
48 Hundreårsmynten Nr. 1 650,- 250,-
49 Frigjøringen 50,-kr 950,- 350,-
50 Nobelmynten 100,-kr 950,- 350,-

Forklaringer: HK= Handlekatalog. (**)=Postfrisk. (*)=Postfrisk med hengsel. St.= Stemplet.