Auksjonsliste Storauksjon 26.10.2017

INGEN SALR.                picture


NORGE ENKELTMERKER STEMPLET/POSTFRISK

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
1 Nk 1. 12 ristst, gode marger 1100,- 250,-
2 Nk 1. 4 skilling smale marger utydelig 3 rings st. 1250,- 150,-
3 Nk 4. Skilling Oscar, 3 rings Sandefjord ( 253) ) 1200,- 75,-
4 Nk 4,1a 1b, IIb / Skilling vpen 550,- 160,-
5 Nk 4b-4c, 4 Skilling Oscar 600 175,-
6 Nk 2-5. Serie Oscar , stemplet 1500,- 475,-
7 Nk 6. 2 Skilling Vpen stemplet 850,- 275,-
8 Nk 6. diverse re posth, stolpeskrift stemplet! 400,- 150,-
9 Nk 9-10. 8 Skilling – 24 Skilling vpen 1000,- 300,-
10 Nk 11 – 12. 1 Skilling – 2 Skilling vpen stemplet. 750,- 225,-
11 Nk 13a – 13b. 3 Skilling vpen 1600,- 525,-
12 Nk 15a – 15b. 8 Skilling vpen 1500,- 530,-
13 Nk 16 – 21. Skilling posthorn p serie stemplet 2600 500,-
14 Nk 24. 5 re bl, fint sidevendt. Chr. Bypost 1875 ? 50,-
15 Nk 20. 6 skilling posthorn stemplet 400,- 75,-
16 Nk 32 – 39. kong Oscar, kronemerker stemplet 450,- 150,-
17 Nk 45 I+II. 12 re posthorn stemplet 550,- 150,-
18 Nk 59. 10 posthorn, remerke, antika, bl 1600,- 300,-
19 NK 85 I. Kroneprov. 1 krone stemplet 300,- 75,-
20 Nk 86 I. Kroneprov. 1.50 kroner stemplet 600,- 150,-
21 Nk 87 I. Kroneprov. 2 Krone stemplet 600,- 250,-
22 Nk 89. Kronemerke 1 krone stemplet 200,- 60,-
23 Nk 127 – 129 + 156 – 158. Lve I + Provis. Postfrisk 2900,- 600,-
24 Nk 141 – 149 – 154. Lve II ( 35 re xx) Postfrisk 1900,- 350,-
25 Nk 176. Provisorie i par Bergen 1931. 100,- 50,-
26 Nk 181 – 183. Nordkapp stemplet 575,- 125,-
27 10 re posthorn m/4 rings 338. Brevik – Skien jernb 150,- 50,-
28 8 re merker posthorn, stolpeskrift postfrisk 2200,- 400,-
29 Tjenestemerker, 15 re – 30 re m/st. Rysstad, fugtvatn ? 50,-

NORGE SAMLINGER OG LOTS,ETC

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
30 3 Mindre innstikks bker, Norge, flerer m/ gode merker. Hy 250,-
31 Album m / 14 frimrkehefter, plydende ca. 150,-. 150,- 75,-
32 Album m/ lommer og tekst, postfrisk til 1959 + 1964. Hy 400,-
33 Innstikk bok m/ diverse norske merker, brukt, postrisk, stempler. Hy 200,-
34 3 innstikk bok m/ div norske, utenlandske, julemerker, mm. Hy 150,-
35 Innstikk bok m/ Norge, utenlandske.  Hy 150,-
36 2 Ringpermer m/ norske dubletter. 1930 – 1980 + FDC Hy 100,-
37 28 Diverse innstikk kort m/ Norske merker, OFF sak, stempler. Hy 150,-
38 Lott rest utvalgs hefter, mye nyere Norge. Hy 150,-
39 3 stk innstikks bker m/Norge dubletter, stempler Hy 200,-
40 3 stk innstikks bker ( 2m/klipp) m/ nyere norske frimerker stemplede. Hy 100,-
41 Safe album m/ lommer Norge 1960 – 1990 s god som komplett. ? 100,-
42 Norge 1980 – 2009, leucht m/ lommer, stemplet. Hy 500,-
43 Norge 1990 - 1998, leucht m/ lommer, postfrisk Hy 200,-
44 Norge 1945 - 1960, schaub m/ lommer, postfrisk Hy 100,-
45 Davo album Norge 1910 – 1990 , en god del merker Hy 250,-
46 Postfrisk Norge fra 1910. 2 Nyere leucht m/ lommer,  Hy 1200,-
47 Portofrittbrev, enrings eivindeig Hy 200,-
48 5 Kort Polhavet ? 300,-
49 Div Stempelmerker ? 50,-
50 Lykkebrevet, 3 deler 1200,- 250,-
51 4 Brev sendt fra Amerika til Norge, Sigvald Rui. ? 100,-
52 Diverse brev/ kort m stempler Notodden. ? 75,-
53 Diverse Norske frimerker  ? 75,-
54 Restsammling Norge stemplet. Hy 500,-
55 Norge, dubletter klipp + postfrisk. Hy 300,-
56 Lott Norge klipp + div utland. Hy 200,-
57 Samling Norge ( rest ) til 1975. Hy 400,-
58 Innstikksbok m/ div merker Norge, noe utland. Hy 300,-
59 Norge 1885 – 1981. Mye merker,. Hy 800,-
60 12 Kg klipp. Hy 100,-
61 Lott rotekasse. ? 200,-
62 2 stk album + litt Norge. Hy 40,-


FRIMERKER HELE VERDEN, SAMLING OG LOTS

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
63 Lott eldre england ? 50,-
64 Island til 1989, tomt Davoalbum 50,-
65 Island samling til 2013 m/lommer, perm Hy 1000,-
66 Verden Frimerker stemplet Hy 50,-
67 Innstikk bok Tyskland postfrisk Hy 80,-
68 Innstikk bok Verden Hy 100,-
69 Album Vest Tyskland 1947 - 1984 Hy 5500,-
70 Innstikk bok hele verden Hy 100,-
70A Sveits 1945 – 1997 Schaubek m/lommer Hy 750,-
71 Album Komplett. Vest Tyskland Hy 5000,-
72 Utvalgshefter Tyskland Hy 75,-
73 Danmark samling til 1992 i Davoalbum Hy 200,-
74 Album Sveits Hy 100,-
75 Album FDC Sveits Hy 70,-
76 Album blad Franske Kolonier Hy 300,-
77 Brev hele verden Hy 30,-
78 Plansje Ponta delegada, Portugal Hy 30,-
79 Plansje Utland Hy 100,-
80 3 plansjer utland Hy 30,-
81 Plansje. Mali/ Malawi/ Marokko/  Hy 100,-
82 Plansje Mauritania Hy 150,-
83 Plansje Portugal Hy 150,-
84 Plansje Sr Amerika Hy 150,-
85 Plansje Saar Hy 100,-
86 Plansje Portugisiske kolonier Hy 100,-
87 Plansje Sudan  Hy 200,-
88 Plansje Afrika Hy 200,-
89 Plansje Bolivia Hy 100,-


SKANDINAVIA, FINLAND, LAND- SAMLINGER OG LOTS

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
90 Danmark 1864 – 70. AFA 11-15 Komplett. Hy 300,-
91 Danmark Nr 1 ulike tagger. Hy 400,-
92 Danmark Nr 1 Spesial stemplet. Hy 300,-
93 Danmark Lott merker.13, 98, Ap 3, 26A, 23, 22C. Hy 100,-
94 Danmark. 3, 4, 5, 6 Kvalitetsmerker. Hy 325,-
95 Danmark AFA 7, 8 3 stk. Hy 150,-
96 Danmark AFA 5kr 1912. Hy 250,-
97 Danmark AFA 81. 5kr Hy 200,-
98 Samling Danmark. Pene merker. Postfrisk/stemplet. Hy 300,-
99 8 Stk mini ark Danmark. Hy 400,-
100 6 Stk mini ark Danmark Hy 100,-
101 Samling Danmark pene merker Hy 500,-
102 Finland eldre postfrisk m/hengelsrest. Hy 400,-
103 Sverige stemplet AFA 7, 10, 12 1200,- 400,-
104 Sverige stemplet AFA 14, 15 1300,- 400,-
105 Sverige stemplet AFA 17,18,19,20,23,25,26 3300,- 950,-
106 Finland 1856. 10 Kop Hy
100,-
107 Finland 1891. HK 1600,- 400,-
108 Finland eldre Penni/Mark Hy 200,-
109 Finland eldre Penni/Mark. 10 stk Hy 200,-
110 Finland Grovtagget. Hy 400,-
111 Finland Innstikk bok stemp/postfrisk Hy 200,-
112 Finland innstikk bok Mini ark + Merker. Hy 200,-
113 Innstikk bok Fryene postfrisk Hy 100,-
114 Perm Danmark FDC  Hy 50,-
115 Album Sverige stemplet Hy 100,-
116 Innstikk bok Danmark stemplet Hy 150,-
117 Utvalgshefter skandinavia ,oxo noe Norge Hy 100,-
118 Innstikk bok Danmark Postfr/Stempl Hy 150,-
119 Album Sverige FDC 80 tallet Hy 50,-
120 Mappe Danmark brev/FDC Hy 50,-
121 Mappe Finland Brev/FDC + div< Hy 70,-
122 Mappe Sverige – Danmark FDC Hy 70,-
123 Danmark samling til 1992 Davioalbum Hy 200,-
124 Innstikk Norge – Sverige - Danmark Hy 70,-
125 Mappe Danmark Brev/Kort + Frimerke hefter. Hy 50,-
126 Innstikk ark Grnland. Thule Postfrisk. Hy 300,-
127 Mappe land. Hefter – Ark - Brev Hy 50,-
128 Innstikk ark Island. Stemplet/Postfr. Hy 200,-
129 Album Finland Dubletter 1856-1960 Hy 200,-
130 Album Finland Dubletter 1960-2008 Hy 200,-
131 rsett Island 1978, 79, 80, 86, 92, 95 Hy 100,-
132 rsett Island 1989, 96, 98 Hy 200,-
133 Sverige FDC Hy 50,-
134 2 innstikk bker Danmark Dubletter Hy 400,-
135 2 innstikk bker Sverige Hy 250,-
136 2 Innstikk bker Sverige Hy 250,-
137 Album Sverige 1874 – 1985 stemplet Hy 500,-

DIVERSE NORGE, FDC ETC

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
138 FDC Norge 1971 - 1982 Hy 50,-
139 FDC Norge 1983 - 1988 Hy 50,-
140 FDC Norge 1989 - 1991 Hy 50,-
141 FDC Norge 1992 Hy 50,-
142 FDC Norge 1991 - 2003 Hy 100,-
143 FDC Norge 2008, 2009 Hy 70,-
144 FDC Norge 1960 - 1971 Hy 50
145 FDC Norge 1972 - 1982 Hy 50,-
146 FDC Norge 1983 - 1991 Hy 50,-
147 FDC Norge 1992 - 1998 Hy 50,-
148 FDC Norge 1999 - 2004 Hy 50,-
149 FDC Norge 2005 - 2009 Hy 50,-
150 FDC Norge 2010 - 2011 Hy 50,-
151 FDC Norge 2011 - 2015 Hy 50,-
152 FDC Norge 1993 - 1998 Hy 50,-
153 FDC Norge 1999 - 2003 Hy 50,-
154 FDC Norge Pose Hy 150,-
155 Postens rbok 1990, 91, 92, 93 Hy 350,-
156 Postens rbok 1994, 95, 96, 97 Hy 350,-
157 Norge Automatmerker Hy 50,-
158 Norge Posten + Jubileum kort Hy 50,-
159 Postkort Postverket Hy 50,-
160 FDC Lokalt Telemark Hy 50,-
161 rsett Norge 1984, 90, 92, 99 Hy 200,-
162 FDC Norge Hy 50,-
163 4 Blokker stemplet Norge Hy 51,-
164 Norge Brev/FDC/Maxikort/Julekort Hy 50,-
165 Album Norge Stemplet noen LUX Hy 60,-
166 rsett Norge1973, 74, 75, 76, 77, 78, 79 Hy 290,-
167 Innstikks bok Norge stemplet Hy 150,-
168 rsett Norge 1972, 76, 77, 78, 79, 80, 81 1000,- 390,-
169 FDC Norge Hy 50,-
170 Utvalgshefter Hy 75,-


MYNT OG SEDLER ETC

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
171 Tusenrsmynt (2000) 100kr. Kval 0 Hy 500,-
172 Lott Mynt ca 4, 9 kg. God lott. God lott 200,-
173 50kr FN 50 rs jubileum Proof. Kavl 0 Hy 250,-
174 2Kr Mor Norge 1914 kval 1+ Hy 400,-
175 2Kr 1917 1+ Hy 400,-
176 Myntsett Norges Stjernemynter Kval 0 200,-
177 Lott Oscar 2 re/ 5 rer 175,-
178 1 Kr Haakon. 4x 1946 kval 0. 4x 1949 kval 0 1600,- 400,-
179 Myntsett 1981, 1991 kval 0 200,- 100,-
180 25 re 1896 Oscar kval 1- 500,- 250,-
181 1kr 1958 kval 1 100,- 50,-
182 Myntrull 10kr 1983 1250,- 250,-
183 Myntrull 10kr 1983 1250,- 250,-
184 Svalbard rublene 200,-
185 10 kr sedler. 2x 1977,19  83, 2x 1984 100,-


POSTKORT TELEMARK, HELE NORGE


Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
186 Kort Hjartdal Kirke 10,-
187 Kort Dalen 10,-
188 Kort Svelgfoss 40,-
189 Kort Rjukan 10,-
190 Kort Porsgrunn 10,-
191 Kort Gaustad lypa 10,-
192 Kort Arabygdi 10,-
193 Kort Urdb Arabygdi 25,-
194 Kort Msvatn 10,-
195 Kort Vannstoffabrikken Rjukan 10,-
196 Kort Vemork 10,-
197 Kort Gaustatoppen 10,-
198 Kort Rjukan Fjellstue 10,-
199 Kort Notodden N.V.H 10,-
200 Kort Nutheim 10,-
201 Kort Stavanger 40,-
202 Kort Sognefjorden 40,-
203 Kort Risr 10,-
204 Kort Tinn 10,-
205 Kort Ukjent Grd 10,-
206 Kort Srsgrend 10,-
207 Kort Risr 10,-
208 Kort 1 Bolkesj 10,-
209 Kort 2 Bolkesj 10,-
210 Kort 1 Uppigard Bolkesj 10,-
211 Kort 2 Uppigard Bolkesj 10,-
212 Kort Notodden Kirke 10,-
213 Kort Rjukan 10,-
214 Kort Notodden Camping 10,-
215 Lott Telemarkskanalen 30,-


Forklaringer: HK= Handlekatalog. (**)=Postfrisk. (*)=Postfrisk med hengsel. St.= Stemplet.

OBJEKTET SELGES I DEN STAND DE ER BESIKTIGHET., UTEN ANSVAR FOR MULIGE FEIL