Oktober Storauksjon 13.10.2018

INGEN SALÆR. picture


NORGE ENKELTMERKER STEMPLET/POSTFRISK

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
1 NK 11 og NK 12 Våpen 1867 (*) 350,- 150,-
2 NK 13b Våpen 1867 8*)/Hengslet + Flekk 400,- (HK),- 800,-
3 NK 19d Skilling Posthorn (*) 1500,- (HK) 500,-
4 NK 21 II Skilling Posthorn (**) Flekk bakside 225,- 100,-
5 NK 14x Våpen 1867 (*) , pent merke 1800,- (HK) 600,-
6 NK 87 I +II Kroneprovisorier Hengslet + Limløs (*) 550,- 220,-
7 NK 102 a + b Posthorn 1909 (**) 3500,- (HK) 1500,-
8 NK 109 I Posthorn 1909 (**) 3200,- (HK) 1200,-
9 NK 117 y 12 blokk med flere varianter (**) 700,- 300,-
10 NK 137 - 140 Svalbard 1925 (**) 270,- 100,-
11 NK 156 - 158 Provisorier (**) 260,- 100,-
12 NK 177 - 180 Olav den hellige (**) 375,- 150,-
13 NK 181 - 183 Nordkapp I (**) 815 350,-
14 NK 189 - 192 Ludvig Holberg (**) 330,- 160,-
15 NK 259 Legion (**) 275,- 130,-
16 NK 253 - 258 + 260 Luftpost - Hålogaland - Redningseskapet - Universitet (**) 252,- 120,-
17 NK 149 Løve II postfrisk krakelert lim 1000,- 350,-
18 NK 355 + 356 + 358 Løve III Par (**) 320,- 110,-
19 NK 350 - 353 Haakon (**) 235,- 100,-
20 NK 393 - 403 Haakon (**) 274,- 100,-
21 NK 453 - 468 Olav V (**) 270,- 100,-
22 NK 469 - 473 Olav V Krone (**) 322,- 140,-
23 NK 300 - 321 Komplett 1942 + 1943 (**) NK 302 + 303 merker i limet 178,- 75,-
24 NK 322 - 371 Postfrisk ikke komplett 1944 - 1947 Nk 322 + 328 merker i limet 538,- 200,-
25 NK 479 - 512 Postfrisk 1960-1962 med flekker forside og sår i lim på noen SE!!!!!!! 329,- 50,-
26 NK 513 - 529 Bruksmerker vanlig papir (**) Komplett 1962/1965 256,- 50,-
27 NK 530 - 616 mangler NK 568-569 1963-1968 Postfrisk med sår i limet på noen SE!!!!!!!! 457,- 75,-
28 NK 445 - 447 Nordkapp V (**) 78,- 35,-
29 NK 163 - 171 Portoprovisorier 1929 (**) Min 268,- 100,-
30 Nk 118-25, posthorn nye farger 1300,- 500,-

Norge stemplet

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
31 NK 1, 4skill våpen, 10 str risstempel, brede marger. 1200,- 600,-
32 Nk 2, 4 og 5 Oscar 2, 4 og 8 skilling 650,- 325,-
33 Nk 6, 2 skilling gul, våpen (rød strek) 600,- 250,-
34 Nk 7, 3 skilling lillagrå (litt grå) 1800,- 750,-
35 NK 9 og 10, 8 og 24 skill våpen 600,- 300,-
36 NK 11-15. 1,2,3,4 og 8 skill våpen 1800,- (HK) 600,-
37 NK 16-21, 1-7 skill posthorn 1250,- 625,-
38 NK 17aY 2 skilling med attest, sjelden 2600,- (HK) 800,-
39 NK 22-31, skravert posthorn 1000,- 500,-
40 NK 24IIb, 5 øre posthorn med attest 800 (HK) 325,-
41 NK 32-34, Kong Oscar II, rundstemplet 290,- 140,-
42 NK 35, skravert posthorn, 5 øre blå 200,- 100,-
43 NK 36, 37 I og 37 II. 400,- 200,-
44 NK 40IIbxy med attest, 20 øre prøysisk blå. Ekstremt sjelden. 6000,- (HK) 2000,-
45 NK 44 med attest, 12øre matt olivengrønn. Flott merke! 3200,- (HK) 1200,-
46 NK 48 I og II , 88 og 92 100,- 50,-
47 NK 85II, 1 kroneprovisorie, rundstemplet; 800,- 200,-
48 NK 86 II, kroneprovisorie 600,- 300,-
49 NK 87 I, Kroneprovisorie 300,- 150,-
50 NK87II 2 kroneprovisorie, rundstemplet 450,- 225,-
51 NK 89-91, Håkon kronemerker 1907, med attest 1400,- (HK) 400,-
52 NK 89, 1 Kr grønn, Haakon 1907 100,- 50,-
53 NK 93, 1Kr grønn, Haakon 1909, pent merke 800,- (HK) 400,-
54 NK 93, 1 Krone Håkon 1909 800,- (HK) 300,-
55 NK 94 1,5krone Håkon 1909 (2 stempel) 2100,- (HK) 700,-
56 NK 225-228, dronning Maud med gode stempler 250,- 125,-,-
57 NK 272 50 øre med vm. Med attest, bekreftelse på deling(?) 4000,- (HK) 1200,-
58 NK 415-17 Nordkapp 1953 175,- 80,-


Norge frimerker med 3-rings/lux- stempler

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
59 NK 3, 3skill Oscar, lillagrå med 3-rings 213, Namsos. Pent merke 300+ 175,-,-
60 Nk 4, 4 skill Oscar med 3-rings 25, Bergen 50,- 25,-
61 Nk 14, 4 skill våpen med 3-rings 35, Brevik 250 125,-
62 NK 181-83 Nordkapp I med lux Nordkapp stempel 500,- 300,-


Norden

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
63 Færøyene, FDC 1975-2004 100,-
64 Finland, album og innstikksbok Høy 500,-
65 Sverige, samling i innstikksbok. Masse merker Høy 300,-
66 Sverige, stappfull innstikksbok Høy 400,-
67 Sverige, diverse i innstikksbok Høy 100,-
68 Sverige 1855-1978, samling i meget pent leuchturm album. Langt fra komplett men mange fine merker.
Priset for albumet
1500,-
69 Sverige, 1974-1997, samling i Stænderalbum. Blanding av stemplet og postfriskt. Ganske komplett. Høy verdi. 500,-
70 Island, Innstiksbok. Mye bra merker, par og fireblokker. Høy verdi , se! 600,-
71 Island, Innstikksbok, Nyere merker (stemplede) 150,-
72 Island Innstikksbok, 1875-2002,Mye merker, høy verdi 800,-
73 Island, Tjeneste nr 1a eller 1b Minimum 3000,- i katalogverdi , se! 3000,- 500,-
74 Island 4 skilling rosa, nr 2 1873. Minimun 7500,-
Ikke sjekket for vannmerke eller tagging! Sjekk!
7500,- 700,-
75 Island 8skilling, brun, nr3, 1873, pent merke 8500,- 800,-
76 Island, Konger, stemplet, nr 48-62, pene merker. 5kr brungrå har afa verdi 2500,- 4200,- 400,-
77 Island , Altingsjubileum, 1930 luftpost, komplett sett. 3000,- 300,-
78 Island, Gjør et varp. Ikke sjekket for for vannmerke eller tagging. Blå nr 10, par, prisit som billigste 220,- 50,-
79 Island, Sigurdson /Frederik VIII, 1911-12, 63-72 1200,- 100,-
80 Island, 1875-1900 , Ikke sjekket for tagging eller vannmerker. 3500,- 300,-
81 Island, tjenestemerker. Ikke sjekket for vannmerker eller tagging. 1902-03. Postfrisk (**) og stemplet Nr 10-15(?), Overtrykk Gildi. Pene merker Høy 400,-
82 Island, 1902, Overtyrkk i gildi. Kan være et varp. Billigste type AFA. Ikke typet 5700,- 600,-
83 Island, 1902 Christian IX, 17-23, 350,- 50,-
84 Island, Dobbelthoder, stemplet, 76-82 1300,- 100,-
85 Island, 1921-22 provisorier, 104-110, 1925 111(?) og 113. 111(?) litt rufsete 5400,- 500,-
86 Island, 1931-33 Christian X, stemplet, nr 156-166 2500,- 200,-
87 Island, 1926 Provisorier nr119-122, Luftpostprovisorier, 1928-29, nr 123-24; 5300,- 500,-
88 Island, 1875-76, nr 6-11, 10a(?). Verdi 11800,- uten 10a Afa priser , billigste alternativ. Ikke sjekket vannmerke eller tagging. 11800,- 700,-
89 Island, 1902-04, nr 35-47, kong Christian, fine merker. Ikke typet. Katalogpris er for billigste type. 2800,-/td> 300,-
89 Island, 1902-04, nr 35-47, kong Christian, fine merker. Ikke typet. Katalogpris er for billigste type. 2800,-/td> 300,-
90 Island, Tjeneste 1876-95, nr 3-7. Usikker 5a. 5a er ikke tatt med i verdivurderingen 1800,- 150,-
91 Island, Tjenestemerker, 1907, nr 24-31 + 15 aur (**)
1925, landskapsserie
Tjenestemerker 1920, nr 33-40
1260,- 150,-
92 Island, 1930 Alltinget 1000år. Tjenestemerker, mest postfrisk(*) 1700,- 200,-
93 Island, nr 83-103, stemplede merker 1920-1922. Fin serie 980,- 100,-


Europa, verden

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
94 England, Australia og New Zeeland mm i innstikksbok Høy 300,-
95 England, innstikksbok stappfull av merker Høy 400,-
96 Irland, samling i 2 innstikksbøker Høy 300,-
97 Frankrike, samling i 2 innstikksbøker + dubletter Høy 400,-
98 Belgia, samling i innstikksbok Høy 200,-
99 Canada, samling i innstikksbøker Høy 300,-
100 USA, Innstikksbok stappfull av merker Høy 200,-
101 Engelske kolonier I, samling i innstikksbok Høy 200,-
102 Engelske kolonier II, samling i innstikksbok Høy 300,-
103 Engelske kolonier II, samling i innstikksbok Høy 300,-
104 3 gamle album, til sammen en del gode merker/td> ? Gi bud
105 Stor pose med klipp, mest utenlandske Gi bud
106 Argentina, verden posearkiv, mye merker, gammelt. 40,-

Dødsbo samling, gamle album

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
107 England klassisk, på gamle albumark Høy 200,-
108 Tyske stater på gamle alumark Høy 300,-
109 Italia på gamle albumark- Høy 200,-
110 Belgia på gamle albumark Høy 200,-
111 Monaco og Svets på gamle albumark Høy 200,-
112 Frakrike klassisk på gamle albumark Høy 200,-
113 Østerike på gamle albumark Høy 100,-
114 Portugal på gamle albumark Høy 200,-
115 Spania på gamle albumark Høy 200,-
116 Danmark/finland på gamle albumark Høy 200,-
117 Peru, Uruguay, Venezuela på gamle albumark Høy 100,-
118 Brasil og Chile på gamle albumark Høy 200,-
119 Argentina og Bolivia på gamle albumark Høy 100,-
120 Romania, Russland og Ungarn på gamle albumark Høy 100,-

DIVERSE NORGE, FDC ETC

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
121 Diverse klipp etc i STOOR plastkasse I

Mest fra vestfold, flere kilo

Gi bud
122 Diverse klipp etc i STOOR plastkasse II Gi bud
123 Stor eske med med klipp. Flere kilo! Gi bud
124 Norsk klipp i eske. Mest vanlige bruksmerker. Stort volum 20,-
125 Div klipp i rød eske 20,-
126 Pose med gamle konvolutter, flere titalls 30,-
127 Norge postfrisk i album 1946-80 + innstikksbok Høy 400,-
128 Norge /Sverige på gamle albumark Høy 100,-
129 Norge, bunke FDC 1975-2000, ikke komplett Høy 100,-

Stemplede samlinger/lotter/kort/brev
Telemark/hele landet

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
130 Div gamle brev sendt til Rjukan/skien, ulike stempler 50,-
131 Div brev og konvolutter, alle stemplet telemark med ulike stempel 50,-
132 25 stk Konvolutt , brukssforsendelse, hele landet, mye pene stempel 50,-
133 Diverse forsendelser norge til utland, 100vis 15,-
134 Brev/konvolutter stpl , Skien, mange 20,-
135 Brev/konvoluter hele norge mange… 50,-
136 Brev/kort stemplet Porsgrunn, flere 20,-
137 Nissedal stemplet 1957 Nydelig 20,-
138 Fjågesund stemplet 1940 på kort 10,-
139 Treungen stemplet 1953, på konvolutt 3øre 10,-
140 Vinsjesvingen stemplet 1958, på konvolutt 10,-
141 Bø, 2 ulike brev/kort 20,-
142 Oterholt stemplet 1959, på konvolutt 20,-
143 Vråliosen landpostbud stemplet(siste), konvolutt 10,-
144 Dalen stemplet 1940 10,-
145 Åmli, brev maskinstemplet 10,-
146 2 julekort, div stempel. 10,-
147 Gimsøy, Moflata, Gråtenmoen, Skien postdistrikt 15,-
148 Drangedal x2 , 2 ulike stempeltyper 15,-
149 Stemplet 1923, Skien, brev stemplet 1923 15,-
150 Kort, Bolkesjø med stabbur, stemplet Hovin 1965 20,-
151 Kort, stemplet pent 1974 20,-
152 Kort, Vinje. Stemplet Vinje 1959 20,-
153 Kort, st 1939 20,-
154 Feltpost hr 08965, 1942 begge stemplet 20,-
155 Julekort med julemerke 1954 25,-
156 Julekort med julemerke 1925 25,-
157 4stk Notodden forsendelser 30,-
158 Forsendelser, 3ulike 1929 50,-
159 Pose med konvolutter, stemplet Notodden og Sandefjord 30,-
160 Tubfrim Norge 1kg fra 1985. Åpnet 50,-
161 Posearkiv, nesten bare Norge/td> 20,-
162 Div klipp og vasket. Stappfull Sfinx eske 30,-
163 Pose med kort, miniark og div 20,-

POSTKORT TELEMARK, HELE NORGE

Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
164 Notodden Teletunet sh/hv, Normann 13 30,-
165 Notodden Teletunet sh/hv, Normann 14 30,-
166 Notodden Teletunet sh/hv, Normann 15 30,-
167 Bolkesjø hotel shvhv stemplet Kongsberg 1933, normann 30,-
168 Bolkesjø hotell svømmehallen,Normann 15,-
169 Sauland kirke/vei sh/hv, mittet 15,-
170 Tuddal høyfjellshotell sh/hv 1955, mittet 30,-
171 Bø skule, stemplet Bø 1966, Normann 20,-
172 Siljan , vindfjellhytta, sh/hv, pent, Witeran 75,-
173 Sannidal, gjestgiveri st 1950, normann 50,-
174 Svartdal mot Nørsteteg, nyere 15,-
175 Morgedal, bygda med veg, sendt. Mittet 30,-
176 Nissedal ca 1950, Kyrje/bygda, mittet sh/hv 20,-
177 Kviteseid, kirke ca 1960, sh/hv , utg TorpHansen 30,-
178 Bolkesjø uppigard, sh/hv ca 1960 20,-
179 Kragerø, sh/hv, stemplet Kragerø 1960/td> 20,-
180 Dalen ved Bandakvann, uvanlig, Normann- 20,-
181 Skien, Ibsen 15,-
182 Skien, 2stk, biler ca 1970, sendt 20,-
183 Fyresdal, uvanlig(?) 1972, normann 10,-
184 Haukeliseter, bil og fjell ca 1970 Normann 10,-
185 Dyrskuen E134 med bil, Normann 15,-
186 Gaustablikk, 2stk, Høfjellshotell. Normann 20,-
187 Skien, uvanlig(?) 50,-
188 Morgedal, 7stk pene. Normann 25,-
189 Rauland, 2 stk, 20,-
190 Bolkesjø. Oversikt, uvanlig 10,-
191 Porsgrunn, 2stk, 1hotel, 1952 30,-
192 Postkort Notodden Saltpeterfabrikk, Brukt 1920 75,-
193 Postkort Notodden, Lienfoss, ubrukt 75,-
194 Postkort, Notodden Central Hotel brukt 1910 75,-


Kort/lotter Telemark mm


Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
195 2 stk Nome, Ulefoss 20,-
196 4 stk Langesund, Listefoss/td> 20,-
197 3 stk postkort/td> 20,-
198 5 stk Brevik mm 20,-
199 5 stk Bø, ulike 20,-
200 Tuddal, 7 stk, ulike motiver 30,-
201 Vinje , 5 stk 50,-
202 7 Stk Vinje pen 40,-
203 9 stk Heddal Stavkirke, pene 30,-
204 Rjukan Lot 1 50,-
205 Rjukan Lot 2 50,-
206 Rjukan Lot 3/td> 35,-
207 4 Stk ulike kort, se! 20,-


Kort diverse lotter norge, julekort etc


Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
208 Hotell , Hjerkin 10,-
209 Hallingdal Ca 1950 20,-
210 Park Hotell 20,-
211 Horten ca 1960, pent 20,-
212 4 kort , bla Bykle, Setesdal 30,-
213 Norske julekort, div 20,-
214 9 ulike, div steder 40,-
215 40 postkort hele landet 100,-
216 Div norske postkort 100,-
217 Div utenlandske 50,-
218 Dive norske julekort, mange postgått 50,-
219 Div norske julekort, postgått 50,-
220 Div norske julekort 50,-
221 Div nordiske julekort 10,-Brev / Reklamekonvolutter m/Telemarksstempel


Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
222 Bø i Telemark, 1983 20,-
223 Kviteseid,1940 20,-
224 Skotfoss, 1978 10,-
225 Siljan, stemplet Siljan 1986 10,-
226 Herre, stemplet Herre1982 10,-
227 Rjukan stemplet Rjukan 1983 10,-
228 Ulefoss, stemplet Ulefoss 1983 10,-
229 Lunde, 4 stk, st LundeSkien, gamle konvolutter, med logo, fra århundreskiftet. 10 stk 50,-
230 Notodden, 12 konvolutter fra ulike årstall, noen med logo 50,-
231 Skien ca, 20stk konvolutter med logo, stemplet Skien og omegn 50,-
232 Skien, ca 20 stk konvolutter, noen med logo, stemplet Skien og omegn 50,-MYNT OG SEDLER ETC


Nr Objekt HK-verdi Utrop Tilslag
233 Ski VM Oslo 200kr 350,-
234 2 Skilling med rosett 1810 400,-
235 10 øre 1888 350,-
236 25 øre 1917 400,-
237 1 Kr 1915 400,-
238 2 Kr Mor Aase 1914 400,-
239 2x 1Kr Haakon 1949, kval 0 100,-
240 Lott 20 Kr, 4x 1995 , 3x 1994, kval 0, 200,-
241 Tre stk medaljer, Sansvær, Knuteløpet, Sølvjubileet 1952-1977(HM Queen Elisabeth) 100,-
242 2,5 Kg mynt verden/td> 150,-


(**)=Postfrisk.

(*)=Postfrisk med hengsel. St.= Stemplet.

OBJEKTET SELGES I DEN STAND DE ER BESIKTIGHET., UTEN ANSVAR FOR MULIGE FEIL

Det er brukt NK på norske merker, IKKE HK. Unntak merket i parentes.
Det er brukt Afa på nordiske merker.