Velkommen til hjemmesiden til
Notodden Filatelist Klubb


Husk Oktober storauksjon 13/10-2018

Denne siden er laget for å gjøre informasjon om klubben lettere tilgjengelig
for både medlemmer og andre.

Mer informasjon vil komme etterhvert som det blir mulig.